Neuro-fasciale behandeling

Verzwakken van spieren

Om de neuro-fasciale behandeling te begrijpen, is het eerst belangrijk om enig inzicht te hebben in de werking van het menselijk lichaam. Ons lichaam bestaat uit talloze spieren die allemaal samenwerken. Wanneer een spier in het lichaam wordt geactiveerd, heeft dit niet alleen effect aan de kant waar de beweging plaatsvindt, maar kan het ook gevolgen hebben aan de andere zijde van het lichaam, waarbij verschillende spieren betrokken zijn.

Spieren hebben in wezen twee functies: samentrekken en ontspannen. Echter, wanneer een spier verzwakt, kan deze gaan verstijven, en een verstijfde spier kan verder verzwakken. Er zijn diverse factoren die kunnen bijdragen aan de verzwakking van spieren, zoals onderbelasting, overbelasting, stress, voeding, chirurgische ingrepen (die neurologische verstoringen kunnen veroorzaken), of trauma’s zoals een val, ongeluk of impact.

Wanneer een spier verzwakt en daardoor verstijft, verliest deze zijn vermogen om normaal te functioneren, namelijk samentrekken en ontspannen. Dit staat bekend als een disfunctie, die zich bijvoorbeeld kan uiten in klachten zoals nekpijn, schouderpijn, rugpijn, heuppijn of kniepijn.

Neurologische verstoring

Bij iedere klacht wordt de plek, waar de klacht zich manifesteert aangepakt.  Daardoor is men eigenlijk alleen nog maar bezig met symptoombestrijding, echter ieder mens is uniek. Daarnaast hebben we steeds meer te maken met specialisme. Volgens de podoloog ligt het aan je voeten, volgens de chiropractor ligt het aan een scheve wervel, volgens de neuroloog zit er een zenuw beklemt, volgens de fysiotherapeut ligt het aan de spieren. Ons lichaam bestaat echter niet uit separate systemen die onafhankelijk van elkaar werken. Ons lichaam is een heel mooi samenspel van spieren, botten, zenuwen, organen, bindweefsel en nog veel meer systemen, die nauw met elkaar samenwerken. Een verandering in het ene systeem heeft vaak gevolgen voor het andere; een darmprobleem kan invloed hebben op onze spieren, een disfunctie in de bilspier kan nek- en schouderklachten opleveren, het gebruik van steunzolen kan rugklachten in stand houden enz.

Compensatie van het lichaam

Wanneer een spier verstijfd raakt of er een verstoring optreedt in de neurologische aansturing, betekent dit niet dat ons lichaam zijn functionaliteit verliest. Het menselijk lichaam functioneert op een buitengewoon ingenieuze manier, waarbij verschillende componenten met elkaar samenwerken. Deze capaciteit stelt ons in staat om te compenseren voor gebreken. Als een spier niet naar behoren functioneert of niet correct wordt aangestuurd, zal het lichaam dit compenseren door andere spieren in te schakelen om de taak over te nemen. Dit proces verloopt vaak onopgemerkt, omdat ons lichaam zeer bedreven is in het aanpassen aan veranderingen.

Hoewel het lichaam in staat is om gedurende lange tijd te compenseren, kan dit op den duur problematisch worden. Na verloop van tijd kunnen de spieren die de compensatie op zich nemen ook verzwakken als gevolg van overbelasting. Dit leidt tot meer disfuncties en dwingt het lichaam om nog harder te compenseren. Uiteindelijk heeft dit een stapel effect, aangezien alle aspecten van het lichaam met elkaar verbonden zijn. Op een bepaald moment bereikt het lichaam echter zijn limiet en kan het niet langer effectief compenseren.

Oorzaak en gevolg

Wanneer men binnen de reguliere zorg dan om hulp vraagt kijkt met vaak alleen naar de plek waar de klacht zich bevindt. De plek waar de klacht zit is vaak de plek waar het gevolg zich uit. De oorzaak ligt vaak elders. Men laat zich vaak dan ook misleiden door de plek die pijn doet. Het behandelen van deze plek levert symptoombestrijding op. Het lost de oorzaak niet op. De oorzaak ligt ergens anders.

Het moment waarop het lichaam stopt met compenseren is het moment waarop klachten ontstaan. Pijnklachten of beperkingen die zorgen dat wij geen volledige bewegingsuitslag meer hebben. Bijvoorbeeld je hoofd niet meer volledig naar links of rechts kunnen draaien zonder spanning of pijn.

Ervaringen van mensen die wij geholpen hebben

De neuro-fasciale behandeling

Het grote verschil tussen de reguliere zorg en onze aanpak is dat wij niet aan de slag gaan met de pijnplek. Bij de neuro-faciale behandeling gaan wij op zoek naar de oorzaak van jou klacht(en). Dit doen we met een test en behandelmethodiek. Simpel gezegd gaan wij naar aanleiding van een anamnese de functie van spieren testen.

Wij sporen de spieren in het lichaam op die een disfunctie vertonen. We brengen deze weer in functie en optimaliseren de neurologische aansturing. Hiermee heffen wij het compensatiegedrag stap voor stap op, wat uiteindelijk leidt tot het verdwijnen van de klacht. Deze manier van werken is razendsnel en uiterst effectief. Hierdoor hebben wij gemiddeld slechts 3 behandelingen nodig om iemand van zijn/haar (pijn)klachten af te helpen.

Terug naar behandelvormen